BCONSX.COM.VN – CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Website Bconsx.com.vn cung cấp đến khách hang những thông tin hữu ích, sác thực về các dự án Bcons. Luôn luôn cập nhật các thông tin mới nhất về giá bán, pháp lý, chính sách bán hang của từng dự án do Tập đoàn Bcons triển khai.

logo bcons

Cùng với đó, Bconsx.com.vn là website được vận hành bởi PKD dự án. Mọi thông tin trên Website về dự án đều là thông tin chính thống, minh bạch.

Mục đích thu thập thông tin khách hàng

  • Hỗ trợ khách hàng và tư vấn các sản phẩm của chúng tôi.
  • Cung cấp thông tin các dịch vụ và hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng.
  • Gửi thông báo các chương trình, dịch vụ mới nhất
  • Giải quyết vấn đề phát sinh

Phạm vi thu thập thông tin:

Những thông tin được chúng tôi thu thập của khách hàng khi:

Khách hàng trực tiếp cung cấp: bao gồm họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ,…

Khách hàng chat trực tiếp: Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi khách hàng tương tác trên – Website: https://bconsx.com.vn

Phương thức liên hệ:

Nếu quý khách có bất cứ về yêu cầu nào về việc tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân đã cung cấp, hoặc thắc mắc, quý khách có thể liên hệ: